ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

  • Aκύρωση κράτηση ένα μηνά νωρίτερα - Επιστροφή όλου του ποσού της προκαταβολής.
  • Εάν η ακύρωση γίνει 20 μέρες πριν την κράτηση - Επιστροφή της μισή προκαταβολής,  διαφορετική υπάρχει δέσμευση όλου του ποσού της προκαταβολής.
  • Εάν υπάρξει αλλαγή στην αναχώρηση και γίνει νωρίτερα απο ότι εχει συμφωνηθεί χρεώνεται το 50% του ποσού των υπόλοιπων ημερών μέχρι την αρχική δηλωθείσα ημερομηνία αναχώρησης.
© {2020} Voulas Room, Donoussa. All Rights Reserved.